Digitaal platform bij transitie NRF

NRF is wereldwijd bekend door haar koelsystemen en radiateuren, die in nagenoeg alle machines en motoren waarin een koeling is vereist, worden toegepast.

Er werd gewerkt met een verouderd en complex ERP-systeem met daarnaast andere systemen die niet met elkaar samenwerken. Ook waren er in het verleden slechte ervaringen met de technologie- / IT-implementaties, dit resulteerde in het feit dat de onderneming te veel handmatig werk doet. RPA Team hielp de huidige situatie in kaart te brengen en te komen tot een toekomstvisie. Samen met NRF zijn we op reis gegaan om deze visie te realiseren in een nieuwe en geoptimaliseerde IT-architectuur.

Uitdaging

De uitdaging bij NRF lag eigenlijk aan de zachte kant. ‘Slechte ervaringen uit het verleden bieden garantie voor onze toekomst’, was de gedachte. Het ERP-systeem ondersteunde niet in de uitvoering van de werkprocessen met vele manuele handelingen en te veel inefficiëntie in het proces tot gevolg.

Oplossing

In eerste instantie was de oplossing het creëren van een digitale visie met het management en de directie. De visie beslaat meerdere jaren en ziet niet alleen toe op de technologische ontwikkeling van het product, maar ook die van de organisatie. Vanuit die visie is gewerkt aan de mindset. RPA Team heeft sessies georganiseerd waarbij intensief met een kernteam aan de digitale mindset is gewerkt. Met eyeopeners is inzicht gegeven in wat techniek kan doen. Samen met het team is een toekomststrategie bepaald: waar gaat die technologie NRF brengen op korte, middellange en langere termijn?

50%

Vermindering doorlooptijd order

#1

Verbetering klantervaring

100%

Reductie van arbeid

Met betrekking tot de uitvoering is een digitaal business platform opgestart, geïntegreerd met een AX ERP-systeem. Dit leidt ertoe dat de doorlooptijd van het uitvoeren van een order met een factor van 50% is verminderd en de grote stroom van de producten volledig digitaal (100% reductie van arbeid) kan worden uitgevoerd. Nog belangrijker is dat de klantervaring is verbeterd doordat e-mailcommunicatie via het platform gaat. Het versturen van tekeningen, werkopdrachten en van informatie en tekeningen waar akkoord van een klant op moet komen alvorens de productie kan starten: alles wordt in een digitaal business platform uitgevoerd.

Resultaten

NRF heeft in diezelfde periode een transitie doorgemaakt. De organisatie is gereorganiseerd, werkzaamheden zijn verplaatst naar Polen en Spanje. Ook hierin is het digitaal platform een uitkomst en biedt het ondersteuning. Het management kan centraal zien wat er in de decentrale organisaties wordt uitgevoerd: wat de status is, doorlooptijden, etc.

  • Het managementteam wordt als klant beschouwd.

Toevoeging van TPM-technologie

Decentraal worden de productie en de uitvoering daarvan zowel direct als indirect ondersteund. Naast de administratieve taken en de indirecte organisatie is er ook een TPM-technologie (total productive maintenance) aan het platform toegevoegd, waarmee dus integraal geen behoefte is aan een aparte applicatie voor onderhoudsactiviteiten. Deze worden op het platform uitgevoerd, inclusief langetermijnplanning, predictive maintenance en zelfsturend onderhoud, waarbij instructies voor onderhoudstaken rechtstreeks door middel van het platform aan de medewerker worden aangeboden. Denk hierbij aan kleine onderhoudstaken die periodiek door de medewerker moeten worden uitgevoerd. Zowel de registratie van de uitvoer als de instructie als eventuele additionele bestellingen die aan de hand daarvan moeten worden gedaan, kunnen nu door de medewerker zelf worden uitgevoerd.

Een mooi project starten?

Neem contact met ons op

+31 85 3038455